Skip to main content

Creu'r diwylliant a'r amodau i sbarduno canlyniadau iechyd meddwl cadarnhaol i bob aelod o staff

Mae diogelwch seicolegol yn creu'r diwylliant a'r amodau i staff leihau eu straen, teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, cael trafodaethau agored a gonest, gallu dweud 'na' heb ofni dial ac yn y pen draw, gwneud eu gwaith yn dda. Bydd yr adnoddau yn yr adran hon o'r hyb yn eich helpu i greu diwylliant seicolegol ddiogel i bob aelod o holl staff, a fydd yn ei dro yn sbarduno canlyniadau iechyd meddwl cadarnhaol.

Pam mae'r adran hon yn bwysig?