Skip to main content

Croeso i'r Pecyn Cymorth Llesiant Staff – ar gyfer staff ysgol yng Nghymru

Bob tymor, byddwn yn rhannu pecyn adnoddau a ddewiswyd yn ofalus ar gyfer athrawon, arweinwyr ysgolion a staff addysg yng Nghymru, yn llawn offer a chanllawiau ymarferol i'ch helpu i ofalu amdanoch eich hun a'ch cydweithwyr, tra byddwch yn brysur yn gofalu am eich myfyrwyr.

Isod, fe welwch ystod o offer a chanllawiau sydd wedi'u profi a ddyluniwyd ar eich cyfer chi yn unig. Thema'r tymor hwn yw ‘Eich taith llesiant’ ac mae'n cynnig sawl ffordd o fyfyrio ac ymgysylltu â llesiant staff, ble bynnag yr ydych ar eich taith:

Eich taith lles

Hunanofal: rhoi caniatâd i chi'ch hun a'ch staff 

Meithrin perthnasoedd iach yn ysgolion Cymru

 

Teacher talking to student