Skip to main content

Hyrwyddo diwylliant agored ynglŷn ag iechyd meddwl

Un o'r rhwystrau mwyaf i athrawon, a staff eraill yr ysgol, wrth estyn allan am gymorth gyda'u hiechyd meddwl yw'r stigma sy'n dal i fodoli o ran iechyd meddwl. Er mwyn lleihau'r stigma hwn, mae angen i ysgolion godi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl, annog sgyrsiau a hyrwyddo esiamplau iach. Bydd yr adnoddau yn yr adran hon o'r hyb yn eich helpu i hyrwyddo diwylliant agored ynglŷn ag iechyd meddwl yn eich ysgol.

 

Pam mae'r adran hon yn bwysig?