Skip to main content

Meithrin hyder a gallu, gan ganolbwyntio'n benodol ar reolwyr llinell ac arweinwyr lles.

O'r herwydd, mae rheoli llinell yn chwarae rôl bwysig, amrywiol, yn lles staff yr ysgol. Mae'r adran hon o'r hyb yn cynnig amrywiaeth o adnoddau i helpu i feithrin hyder a gallu rheolwyr llinell ac arweinwyr eraill mewn ysgolion i gefnogi eu timau. 

Pam mae'r adran hon yn bwysig?